O spoločnosti A.L.N.T Group s.r.o.

Našou hlavnou činnosťou je hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov s cieľom dosiahnutia maximálnej efektívnosti potrebnej pre optimalizáciu Vašich prevádzkových nákladov. Sme mladou spoločnosťou na trhu s ambíciou stať sa viac ako len dodávateľom služieb postavených na základných kvalitatívnych hodnotách spoločnosti, ktorými sú:

Našim klientom poskytujeme výhodu optimalizácie prevádzkových nákladov ako aj vysokú efektivitu vlastných riadiacich procesov vzhľadom na úzku paušalizovanú spoluprácu s jediným partnerom preberajúcim kompletnú zodpovednosť za výsledok.

Spoločnosť sa riadi platnou legislatívou SR:

Každý prípravok používaný na výkon DDD prác má platnú kartu bezpečnostných údajov (KBU) a je schválený s Centrom pre chemické látky a prípravky (CCHLP).