Služby

Špecializujeme sa na ddd služby:

Deratizácia

Deratizáciou zabezpečujeme likvidáciu myšovitých hlodavcov požerovými nástrahami tretej generácie a odchytovými lepovými stanicami.

Dezinfekcia

Dezinfekciou zabezpečujeme ničenie choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov. Na zásahy sme vybavený postrekovou technikou, dezinfekčnými prípravkami alebo dymovnicami.

Dezinsekcia

Dezinsekciou zabezpečujeme likvidáciu obtiažneho a škodlivého hmyzu ako napríklad švábov, ploštíc, mravcov, bĺch, múch a ďalších.

Deratizáciu zabezpečujeme pre:

Dezinfekciu vykonávame na objektoch a zariadeniach:

Dezinsekciu realizujeme na objektoch a zariadeniach:

Našim zákazníkom ponúkame: